Sinnemestring

Sinne mestring – for menn og kvinner som takler sitt sinne på en usunn måte

Opplever du sinne uten helt å forstå hvorfor? Har du noen gang følt ukontrollerbart sinne? Opplever du at du ofte blir sint for bagateller og lar det gå utover andre mennesker ? Eller når du blir sint,  har du lett for å skrike til noen uten egentlig å ville det? Det er naturlig å bli sint til tider, tross alt, så er det en del av det å være menneske. Men som alle andre følelser, så er det viktig å være i stand til å styre det slik at vi ikke sårer eller skader hverken oss selv eller andre mennesker. I verste fall kan konsekvensene bli store.  Tanken på å miste viktige personer i ens liv grunnet at man sliter med å kontrollere sinne som ofte går ut over andre man har rundt seg kan være en svært alvorlig konsekvens. Hvis du tror at du sliter med følelser som sinne og ikke opplever at du er i stand til å mestre det på en sunn måte, kan det være på tide å vurdere å få profesjonell hjelp til sinnemestring.

Hvem trenger sinne mestring?

Det å føle sinne til tider er normalt og naturlig. opplever man å bli utsatt for en opplevd urett, svik eller for eksempel en krenkelse, så er det ganske normalt å reagere på dette og oppleve at man blir sint. I slike situasjoner så gir det mening å verne om sin egen selvrespekt, verdighet med å sette grenser for hva man aksepterer eller ikke. Problemet er når man låser seg i negative tankemønster og følelser som da blant annet sinne og ikke klarer å komme seg videre. Hvis dette er i ferd med å påvirke din helse og ditt forhold til andre mennesker, så kan det være til hjelp å søke profesjonell psykologhjelp.

Sinne, hvis ukontrollert, kan føre til ulike psykiske men også fysiologiske problemer. Det kan følge alvorlige konsekvenser på sikt med vedvarende sinne problematikk over tid. Mangel på gode mestringsstrategier for å takle sinne kan føre til økning i hjerteslag og hjertebank, høyere temperatur, osv. Hvis man vedvarende og over tid føler et slikt høyt intensitets nivå hva gjelder sinne, så kan man være utsatt for å utvikle sykdommer som blant annet depresjon, høyt blodtrykk og angst. Det kan også senke ned funksjonaliteten til immunsystemet.

Bortsett fra disse sykdommene, så kan uhåndtert sinne sette gode relasjoner på hard prøve og i verste fall sette forhold til andre mennesker i fare. Ingen ønsker å være sammen med noen som alltid eksploderer eller oppleves som uforutsigbar og i verste fall, uberegnelig, selv over enkle ting.

Grunnet alle konsekvensene med ukontrollert sinne problematikk både for seg selv og andre mennesker som er viktige i ens liv, så er det bedre å ta tak i denne problematikken så tidlig som mulig.

Jeg kan hjelpe deg med min kompetanse til å ta tak i dette problemet og hjelpe med å iverksette gode mestringsstrategier som gir gode resultater som varer over tid!

Hvordan kan sinne mestrings terapi hjelpe deg?

Selv om vi gjerne skulle ønske det, så kan vi egentlig ikke kontrollere situasjoner som kan gjøre oss sinte. Alt vi kan gjøre er å kontrollere våre reaksjoner på det, og styre hvordan vi føler om situasjonen. Å være sint er en del av vår genetiske makeup, men det er ikke normalt er å ha et voldsomt raseri hver gang det er en konflikt, spesielt hvis det kun dreier seg om at man ikke er enig med noen eller føler seg provosert.

I terapien, vil psykologen kartlegge dine problemer med sinne og hjelpe deg med å forstå den bedre. Dette vil bidra til større forståelse av hvor alt sinne kommer fra, deriblant hvilken faktorer som utløser og trigger det, og med sunne mestringsstrategier for å kunne håndtere det. Med hjelp av psykologen din, vil du også utforske andre følelser som kan kobles til sinne som følelser som skam, forlegenhet og frykt.

Å vite hva som virkelig tenner sinne er et stort skritt i retning av å håndtere det.

Målet med sinne mestring er å hjelpe deg å sortere ut dine følelser og lære deg hvordan du kan uttrykke det du reelt sett opplever og føler mindre aggressivt og reaktivt og en mye mer konstruktiv respons.

Tilegnelsen av gode mestringsstrategier for å regulere følelser er essensielt for å lykkes i relasjon med andre mennesker og ellers i livet når konflikter oppstår og man står ovenfor utfordrende prøvelser og utfordringer.

Hvorfor du bør velge CanWillBeBetter

Tid for forandring - Psykolog for alle

ENKELT Å BESTILLE TIME – ONLINE BOOKING

Psykolog i Oslo med online booking system. Book prøvetime idag! Du kan enkelt bestille time hos din psykolog med vårt online bookingsystem. Den fungerer like bra på din mobiltelefon som på din pc eller nettbrett.


KORT ELLER INGEN VENTETID – TERAPI PÅ DAGEN

Vi leverer rask tilgang til private psykologtjenester. Landsdekkende online terapi via Skype – Hos Psykologen i Oslo kan du forvente profesjonell og personlig psykolog tjenester med kort eller ingen ventetid.


CHAT – VI ER HER FOR Å LYTTE

Trenger du noen å snakke med? Chat gratis med psykolog eller psykologistudenter. Vil du snakke? Kom i kontakt med noen som virkelig vil lytte. Gratis og konfidensielle samtaler med psykolog eller psykologistudenter hos CanWillBeBetter


Å FINNE DEN RETTE PSYKOLOGEN

Å ta det første skrittet å gjøre en avtale hos en psykolog kan oppleves som forvirrende, stressende og i noen tilfeller en skremmende prosess. CanWillBeBetter Psykologen i Oslo er her for å lytte og fortjene din tillit. Nå kan du bestille prøvetime til redusert pris. Vi svarer mer enn gjerne på alle spørsmål.