Hvordan Mestre Depresjon

Kan du være deprimert?

 • Opplever du at du har mistet håpet for fremtiden og lysten på nåtiden?
 • Føler du deg langt nede uten helt å vite hvorfor?
 • Sliter du med å se gleden i ting og har mistet lysten til å gjøre ting?
 • Føler du deg nedstemt og trist?

Opplever du at du er langt nede og ikke ser lyset i enden av tunnelen?

Fra tid til annen så er det ikke noe unormalt om man opplever å føle seg trist, nedstemt, ulykkelig eller lei.  Negative følelser som dette kan til og med være svært forståelige reaksjoner på oppskakende eller stressende hendelser og opplevelser. Men det kan være vanskelig å føle slike negative følelser spesielt dersom man opplever at det ikke er noe grunn til å føle slik. Dette kan da være en nokså rar, frustrerende og kanskje til og med skremmende opplevelse. I tilfelle der slike negative følelser vedvarer, kan det være tegn på depresjon.

Sett under ett er depresjon den nest mest vanligste psykiske lidelsen hos både barn, unge og voksne. I følge Folkehelseinstituttet, så vil depresjon ramme en av fem i løpet av livet og en av ti i løpet av 12 måneder.

Depresjon påvirker én av fem

De vanligste symptomene på depresjon er

 • pessimisme og senket stemningsleie
 • nedtrykthet, mangel på entusiasme og glede
 • mangel på motivasjon og tap av opplevelse av mening og lykke i tilværelsen 
 • manglende interesse for ting og andre mennesker
 • vansker med hverdagslige gjøremål og rutiner
 • konsentrasjonsvansker
 • irritabilitet
 • søvnproblemer
 • sosial tilbaketrekning og isolasjon
 • mangel på appetitt
 • tap av sexlyst

Andre symptomer til depresjon som ofte kan komme i tillegg kan være

 • tendenser til gråt
 • i verste fall selvmordstanker
 • svekket selvfølelse
 • selvbebreidelser og skyldfølelse

Det er ingen lett eller rask «quick fix» hvis man først lider av depresjon. Disse symptomene kan fortsette i uker og måneder, og i verste fall ha en negativ påvirkning på helse, viktige relasjoner, studier og jobb.

Hvordan kan jeg vite om jeg lider av depresjon?

Om du har flere av symptomene nedenfor, så kan det indikere at du lider av depresjon:

 • Du sliter med å se meningen med ting og livet; du opplever meningsløshet
 • Problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet
 • vanskeligheter med å ta beslutninger
 • Rastløshet og irritabilitet og du opplever å bli lett oppskaket
 • Følelser av håpløshet, spesielt med tanke på fremtiden og veien videre
 • Mangel på interesse for sex og andre ting som i utgangspunktet tidligere har vært lystbetonte
 • Du har begynt å unngå andre mennesker, isolerer deg selv fra nære venner og slektninger, selv om du i utgangspunktet er sosial og utadvent
 • Føler deg unyttig, utilstrekkelig og håpløs
 • Problemer med å sove, våkner opp tidlig, eller sover mer enn normalt uten at det foreligger noe grunn til det
 • Fysiske symptomer som diffuse smerter, hodepine, mangel på energi
 • Følelser som skyld eller verdiløshet
 • Du opplever fort at du er gråtkvalt
 • Får ingen glede av aktiviteter som du vanligvis har nyter og får utbytte av
 • Tanker om selvmord
 • Depresjon og terapi

Hvordan kan vi hjelpe deg med depresjon?

Det er viktig å ta tak i depresjon og utforske de underliggende årsakene til den.

Vi kan tilby umiddelbar profesjonell psykologtjeneste for deg som lider av depresjon. Ved første konsultasjonstime jobber vi sammen med deg for å kartlegge underliggende årsaker, undersøke tanker, følelser og atferd som bidrar og er med på å opprettholde lavt stemningsleie over tid.

Sammen med en profesjonell psykolog  vil du få profesjonell hjelp til å få skreddersydd og utvikle  mestringsstrategier for å gjøre deg i stand til å håndtere depresjonen.  Et kortsiktig mål blir å å til [email protected] trengs.Internt notat.

Vi vil også kunne hjelpe deg med veldokumenterte teknikker og verktøy slik at du vil være bedre i stand til å mestre nye utfordringer og vanskelige hendelser på en mer konstruktiv og positiv måte.

Hvorfor du bør velge CanWillBeBetter

Tid for forandring - Psykolog for alle

ENKELT Å BESTILLE TIME – ONLINE BOOKING

Psykolog i Oslo med online booking system. Book prøvetime idag! Du kan enkelt bestille time hos din psykolog med vårt online bookingsystem. Den fungerer like bra på din mobiltelefon som på din pc eller nettbrett.


KORT ELLER INGEN VENTETID – TERAPI PÅ DAGEN

Vi leverer rask tilgang til private psykologtjenester. Landsdekkende online terapi via Skype – Hos Psykologen i Oslo kan du forvente profesjonell og personlig psykolog tjenester med kort eller ingen ventetid.


CHAT – VI ER HER FOR Å LYTTE

Trenger du noen å snakke med? Chat gratis med psykolog eller psykologistudenter. Vil du snakke? Kom i kontakt med noen som virkelig vil lytte. Gratis og konfidensielle samtaler med psykolog eller psykologistudenter hos CanWillBeBetter


Å FINNE DEN RETTE PSYKOLOGEN

Å ta det første skrittet å gjøre en avtale hos en psykolog kan oppleves som forvirrende, stressende og i noen tilfeller en skremmende prosess. Psykologen i Oslo er her for å lytte og fortjene din tillit. Nå kan du bestille prøvetime til redusert pris. Vi svarer mer enn gjerne på alle spørsmål.