PARTERAPI

Canwillbebetter™, et litt annerledes tilbud av psykologtjenester. Psykolog for alle. Vi tilbyr profesjonelle psykologtjenester raskt, rimelig og fleksibelt i en travel hverdag

SØKER DERE SOM PAR ETTER PARTERAPI SOM VIRKER OG GIR RASKE RESULTATER SOM VARER OVER TID?

Par rådgivning og terapi kan hjelpe på en rekke måter som å finne ut av kjernen til ofte pågående krangling og konflikter, forbedre kommunikasjonen mellom dere, få gode verktøy til å håndtere eventuelle konflikter på en konstruktiv måte, gjenkjenne symptomer på relasjons dynamikker som kan være destruktive.

Er parforholdet i hard motvind? Har parforholdet vært under press over lengre tid? Sliter dere som par med vanskelige problemer som utroskap, tillits problematikk, ønske om forsoning og tilgivelse?

Opplever du og din partner at dere stadig krangler uten engang å forstå hvordan dere ender opp der? Har kommunikasjonen mellom dere stoppet helt opp og dere kommer ingen vei? Sliter dere som par med å være åpen og ærlig ovenfor hverandre da ingen av dere føler dere trygge på å vise sårbarhet? Opplever dere at det er vanskelig å vise følelser og komme enda nærmere hverandre? Kanskje dere ikke stoler på hverandre eller sliter med intimitet etter en affære? Eller det er ting dere skjuler for hverandre og trenger hjelp til å få sagt sannheten en gang for alle ? Om det er problemer med utroskap, sex, krangler og konflikter, mangel på tillit og trygghet i parforholdet, så kan vi hjelpe deg og din partner når det virkelig trengs!

Snakk med meg, sammen!

Parterapi med en psykolog kan være den beste investeringen for dere som par.

HVORFOR BEGYNNE I PARTERAPI?

Våre nærmeste relasjoner kan gi oss noen av livets største lykke og tilfredshet … før de begynner å bryte ned. Sannheten er derimot, at for at et forhold skal lykkes over tid, så trenger det reelle utfordringer over tid! Et forhold som er for trygt kan også bli for trygt, da det oppstår en fare for at hver enkelt opplever å stagnere og ikke kunne utvikle seg videre innenfor relasjonen!

På en annen side, hvis man som par oftest opplever utfordringer i pardynamikken og lite emosjonell trygghet, så kan det også bli truende for forholdet over tid. Man kan da fort ende opp i en evid runddans om hvem som har rett og galt, i stedet for å møte halvveis med et håp om at det er et sted mellom rett og galt, og der ønsker man å kunne ville møtes!

Hvis dere som par opplever at dere i utganspunktet har et godt potensiale til å få til noe unikt, men ikke helt vet veien dit, så kan parterapi hjelpe til at dere får mest ut av disse potensialene i forholdet. Et godt utgangspunkt er når man som par har en god kompatibilitet, det vil si dere opplever at dere er en god match. En god match vil innebære at dere både er like men også noe ulike på samme tid

Ifølge Harville Hendrix, PhD, Getting the Love you want: A guide for couples, så er det “bildet (imago) av partneren som kan gjøre en hel igjen” ( bilde (imago på latinsk), som i det sammensatte bilde av tidlige barndoms omsorgspersoner. Imago teorien går ut på at vi finner partnere som har potensiale til å hjelpe oss å fullføre uferdige saker fra barndommen. Våre voksne relasjoner og konflikter virker kjente fordi de minner oss om våre tidlige omsorgsgivere. Disse relasjonene gir oss nye muligheter til å helbrede tidligere sår og finne dyp relasjonell oppfyllelse. Men det er en mulighet, ikke en garanti.  Hendrix skriver:

Vårt ubevisste behov er å ha våre følelser av “aliveness og wholeness” gjenopprettet av noen som minner oss om våre tidlige omsorgspersoner.

Med andre ord, vi ser etter noen med samme mangler for omsorg og oppmerksomhet som skadet oss i første omgang.

Så når vi blir forelsket og verden plutselig oppleves som et trygt og bedre sted, så forteller vår gamle hjerne oss at vi har funnet noen som endelig kan hjelpe til å få våre behov møtt. Dessverre, siden vi ikke forstår hva som skjer, er vi sjokkert da den forferdelige sannheten av våre kjære overflater, og vår første impuls er å rømme fra situasjonen. Vi har som overordnet mål å hjelpe par til å arbeide mot et mer vellykket forhold der begge parter føler seg sterkere sammen enn hver for seg! Det å ta steget med parterapi handler for mange par om et ønske om å kunne og ville kunne klare å gå videre sammen, få profesjonell hjelp til å legge fortiden bak, for ikke gå glipp av nåtiden og for å skape fremtiden, sammen!

Det er heller en illusjon å tro at relasjoner ikke lider under økende press til tider, kanskje spesielt i hverdagen. Uadresserte problemer og uforløste konflikter kan lett bidra til opplevelser av press og stress over tid, noe som kan føre til at man føler seg utmattet, deprimert, desperat og utvikler lavere selvfølelse. Når et forhold er på bristepunktet kan det virke som om separasjon eller skilsmisse er det eneste alternativet, men å snakke gjennom problemer sammen med en erfaren psykolog og samlivsrådgiver kan hjelpe dere med å komme til kjernen av konflikter og på ny lære å verdsette hverandres opplevelser, tanker og følelser.
Mens alle relasjoner kan noen ganger lide under økende press i hverdagen, kan løpende og uadresserte påkjenninger bidra til følelser som det å være utmattet, deprimert , desperat og med lav selvfølelse. Man kan også oppleve å føle en slags mislykkethet og hjelpeløshet, hver for seg, men også som et par, noe som igjen kan slite ytterligere på parforholdet.

Når et forhold er på bristepunktet kan det virke som om separasjon eller skilsmisse er det eneste alternativet. Å få hjelp og støtte av en profesjonell psykolog hver for seg og sammen i slike krisesituasjoner, kan hjelpe dere til å finne ut av kjernen til konfliktene før ting eskalerer enda videre på en destruktiv måte.

PARTERAPI – VÅR TILNÆRMING

Om dere opplever å stå midt oppi en krise eller ønsker å jobbe med å forbedre forholdet over tid, så kan vi tilby profesjonell parterapi som gir resultater som varer! Det er mulig å ha en uforpliktende prøvetime hos oss for å se om dette er noe dere kunne ønske å fortsette med. Det er mulig å kun komme som par til en rådgivningstime hos oss da vi tilbyr flexible vilkår for våre psykologtjenester.
Som regel vil par komme til terapi over en periode på flere uker eller måneder, ofte intensivt over en kortere periode der begge parter deltar. Men hvis man ønsker å kunne ha en individualtime alene eller hver for seg før man møter opp igjen som et par, kan dette også ordnes

Vi kan vise til gode resultater på kort tid.

Under første inntakssamtale til parterapi vil vi ta en kort kartlegging av de problemene som dere opplever å slite med, kartlegge symptomer, samt en generell historie av forholdet. Vi vil diskutere forventinger dere har til terapi og hvilken endringer dere ønsker. Som par kan dere bli stilt spørsmål av psykologen som:

  • Hvilken utfordringer og problemer erfarer dere i forholdet?
  • Hvor lenge har disse problemene vært et problem i forholdet og når startet de?
  • Har dere noen gang vært i relasjonsrådgivning og/eller parterapi før? Hvordan fungerte det for dere?
  • Hva har du og partneren din gjort for å prøve å løse disse problemene?
  • Hvilken forventninger har dere til parterapi?
  • Hvilken endringer ønskes?

VÅRE GRUNNPRINSIPPER TIL PARTERAPI:

  • Hos oss er dere som par klienten!
  • I parterapi fokuserer vi på nåtiden og fremtiden og unngår å bruke mye tid på fortiden!
  • Vi er svært bevisste på å ikke bli en persons allierte i parterapi og det er viktig for oss at par kan føle seg trygge på at psykologen ikke tar sider i terapi. I stedet vil par oppleve at psykologen forblir nøytral og hjelper dere to til å utforske og bygge bro mellom deres forskjeller.
  • Sliter dere som par med motstand mot å ta i mot? Psykologen hjelper hver enkelt av dere på lik linje til å klare å bli mer mottakelig for nye og potensielt korrigerende opplevelser i terapi. Å hjelpe hver enkelt til å bli mer mottakelig for “det gode” hver av dere har å gi er viktig! Forskning viser at den viktigste grunnen til at par ikke har progresjon ikke bare i terapi, men også generelt, er at man utvikler en slags motstand mot å være mottakelig for ikke bare kjærlighet, men komplimenter, positive innspill og opplevelser som aksept og takknemlighet.

Fremfor alt er vårt mål å skape et rom og et trygt og tillitsfullt miljø der det oppleves som trygt og til og med godt å snakke om i utgangspunktet vanskelige ting og problemer. Vi har som overordnet målsetting å tilby vår profesjonalitet, kompetanse og erfaring slik at dere kan forbedre kommunikasjonen dere i mellom og få gjenopprettet tilliten til hverandre som et par og ikke minst bidra til å skape felles nye visjoner og mål sammen for fremtiden.

TA DET FØRSTE SKRITTET OG INVESTER I HVERANDRE OG FREMTIDEN MED VÅR HJELP

Vi vet hvordan det er å føle at man står midt oppi en krise og det føles som alt man har bygd og fått til sammen bare kollapser. Derfor tilbyr vi par som trenger hjelp og støtte i den vanskeligste tiden rask og umiddelbar time uten ventetid!

Psykologen I Canwillbebetter™ tilbyr terapi for par med målsetting for videre utvikling som par; profesjonell veiledning og rådgivning og ekteskaps terapi i krise sisuasjoner.

Snakk med psykologen idag!

Parterapi med en psykolog kan være den beste investeringen for dere som par.

Psykolog for alle. Vi tilbyr profesjonelle psykologtjenester raskt, rimelig og fleksibelt i en travel hverdag

Bestill time online - Vi krever ingen forhåndsgodkjenning • Canwillbebetter™