KRISZTINA LURÅS

KLINISK PSYKOLOG

Canwillbebetter™, et litt annerledes tilbud av psykologtjenester. Psykolog for alle i Oslo. Vi tilbyr profesjonelle psykologtjenester raskt, rimelig og fleksibelt i en travel hverdag

KRISZTINA LURÅS – PSYKOLOG

KRISZTINA LURÅS, PSYKOLOG

Autorisert Psykolog, medlem av Norsk Psykologforeningen og Chartered Psychologist & Accredited Member of The British Psychological Society (UK) Psykolog med respekt, toleranse og dyp forståelse for våre ‘små forskjeller og store likheter’ som mennesker. Sentralt står også arbeid med klienter fra forskjellige bakgrunn, etnisk -og kulturell tilhørighet og språk. Tverrfaglig bakgrunn og utdannelse. Bred erfaring innen forskjellige terapiformer.

Hos Psykolog Lurås står klienten i sentrum til enhver tid. Terapien blir først og fremst tilpasset klientens behov, personlighet -og personlighetsstruktur, problemstillinger og behov. Psykolog Lurås jobber med verktøy og teknikker fra flere terapeutiske retninger for å skreddersy behandlingen. Målet er å finne frem til det som best passer hver klient da det overordnete målet er å oppnå effektivitet, optimale resultater, endring og endringsprosesser som varer over tid.

BAKGRUNN & ENGASJEMENT

Autorisert Psykolog med aktivt og bredt engasjement i en rekke mental helse relaterte arenaer: deltakelse på lokale og internasjonale konferanser, seminarer, kurs og workshops. Tilknyttet og medlem av: Norsk Psykologforening; The Association For Humanistic Psychology (AHP); The British Psychological society (UK). Tidligere tilknyttet blant annet: Nic Waals Institutt Oslo,  Regionalt Senter for Mental Helse Barn- og Unge, Organisasjonen Voksne for Barn, European Leadership Conference (ELC), FORSETE – Akademi for Fredsbygging i Norge, Norsk Fredslag (The Norwegian Peace Association), Bistandstorget- Kompetansenettverk for Sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge, LEVE- Overgangsoppgjør og levevilkår i etterkrigssamfunn, Interdisiplinært Forsknings Institutt ved Universitetet i Oslo, Den Norske Psykolog Forening, The International Peace & Security Institute , Johns Hopkins University Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Department of Behavioral Medicine at University of Kwazulu Natal, South Africa, Tällberg Foundation- Sweden & Heath & Human Rights Info.

YRKESINTERVJU MED PSYKOLOG KRISZTINA A. LURÅS

Øyeblikkene når klienters mangel på mening forandres til ny livsgnist er fantastiske,

sier psykolog Krisztina Lurås.

Hvorfor valgte du dette yrket?

– Jeg kom til Norge med foreldrene mine som 3-åring. De flyktet fra Ungarn på et ideologisk grunnlag. Etter at Berlin-muren falt, forlot vi vakre Lofoten og reiste «hjem» til et postkommunistisk Ungarn.

Jeg vokste opp med mange spørsmål, og et liv i stadig endring og utfordringer – og kunne vel ikke bli noe annet enn nettopp psykolog. Det har vært et tøft valg og jeg har forsaket mye for å studere, men det angrer jeg ikke på!

Hvilke arbeidsoppgaver består yrkeshverdagen din av?

– En stund etter studiene startet jeg en privatpraksis i Oslo. Vanligvis har jeg mellom fire og seks klienter per dag som får behandling for diverse psykiske lidelser. Det er sjelden alvorlige lidelser, men mennesker som ønsker en endring. Mange av klientene er veldig unge. Flere har innvandrerbakgrunn og gjennom samtaleterapi hjelper jeg til med å finne deres potensiale i et nytt land.

Jeg er også relativt ung og tilstår at det kan være en tøff jobb å leve seg inn i andres historier. Det krever et robust fotfeste og gode  metoder. Jeg tilbyr behandling på flere språk og klientene kommer fra store deler av verden. Med andre ord jobber jeg med en broket og spennende gruppe fra 6 år og opp til over 70 år. Ved siden av jobben forsker jeg, og vil ta doktorgrad på psykologisk forståelse av forsoning og tilgivelse.

Hvilken utdanning og/eller kvalifikasjoner er nødvendige for å bli psykolog?

– For å få autorisasjon til å jobbe som klinisk psykolog må du ha fullført det seksårige profesjonsstudiet. Du blir ikke klinisk psykolog etter å ha fullført en master i psykologi. Profesjonsstudiet er populært og snittet er høyt. Du må ha et skikkelig pågangsmot for å både komme inn og fullføre. Ingen sklir igjennom studiene. Jeg er beviset på at det er mulig. Jeg bodde i Ungarn og hadde ikke det nødvendige høye snittet fra tidligere studier, men ba om et intervju og en konsultasjon med Psykologisk institutt ved Universitet i Oslo, tok forberedende og kom inn.

Som person må du være et medmenneske. Du bør også være nysgjerrig, en god lytter, selvbevisst og tørre å slippe ideen om det perfekte.

Hva er det beste med yrket ditt?

– Jeg bidrar til at klientene får det bedre med seg selv og verden rundt, og det er min store tilfredsstillelse.

Hva misliker du mest med yrket ditt?

– Jeg er ung, jobber alene og ansvaret kan til tider føles tungt. Også psykologer har dårlige dager, og de kan være tøffe å komme gjennom.

Hvilke andre arbeidsområder/muligheter finnes innenfor ditt yrke?

– Det er behov for psykologer innen kommunene, distriktspsykiatriske sentre, på sykehus, innen barnevernet, i organisasjoner som for eksempel leger uten grenser, HR, PP-tjenesten, innen forskning, undervisning – eller gjøre som meg og starte en privat praksis.

Hva kan man forvente i lønn i dette yrket?

– Det kommer veldig an på hvor og hvordan du jobber. Selv tjener jeg godt i en stadig mer etablert praksis. Min årslønn er i gjennomsnitt på godt og vel 500.000.

Hvordan anser du sjansene for jobb innen dette yrket?

– Jeg vil påstå at en psykolog er garantert jobb. Ikke alltid der man vil, men er man villig til å flytte på seg, er det alltid muligheter.

Jeg – som de fleste andre psykologistudenter – jobbet gjennom hele studietiden med relevant arbeid i psykiatrien. Det er nyttig å bruke all teorien til praktisk arbeid. Det kan også være springbrett til en jobb. Mange får ikke fast stilling med en gang og å jobbe i vikarstillinger er veldig vanlig.

Tekst: Bente Haraldstad Delmas
Intervjuet er gjengitt fra utdanning.no

Canwillbebetter™

Et litt annerledes tilbud av psykologtjenester

Psykolog for alle i Oslo. Vi tilbyr profesjonelle psykologtjenester raskt, rimelig og fleksibelt i en travel hverdag

Bestill time online - Vi krever ingen forhåndsgodkjenning • Canwillbebetter™